"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2309С-1
№ търг EТ03662
Първа дата 23.06.2023 09:00
Втора дата 26.06.2023 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 58145.59 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2309С-1
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 219.44 куб.м.
Средна 21.45 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 78.41 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 319.30 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 10.07.2023 10:45
Заповед - 23.06.2023 13:53
Заповед за определяне на купувач - 23.06.2023 13:53
Протокол - 23.06.2023 13:53
Документация - 30.05.2023 16:12
Заповед за откриване - 30.05.2023 16:12
 
Резултати
На първо място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 65123.11 лева без ДДС.
На второ място "ТРАНСЛЕС - 90" ЕООД, с предложена цена в размер на 65123.11 лева без ДДС.