"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2265 E
№ търг EТ02238
Първа дата 29.04.2022 10:00
Втора дата 03.05.2022 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 13702.50 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2265 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 96.45 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 22.01 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 118.46 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 15.07.2022 16:32
Договор и приложения - 26.05.2022 11:29
Заповед за определяне на купувач - 29.04.2022 14:48
Заповед - 29.04.2022 14:48
Протокол - 29.04.2022 14:48
Документация - 08.04.2022 15:30
Заповед за откриване - 08.04.2022 15:30
 
Резултати
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 38504.93 лева без ДДС.
На второ място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 38230.87 лева без ДДС.