"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2277 E
№ търг EТ02377
Първа дата 21.07.2022 10:00
Втора дата 22.07.2022 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 16223.08 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2277 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 72.22 куб.м.
Средна 70.72 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4.98 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 147.92 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 03.08.2022 15:38
Протокол - 21.07.2022 16:02
Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:02
Заповед - 21.07.2022 16:02
Заповед за откриване - 01.07.2022 15:56
Документация - 01.07.2022 15:56
 
Резултати
На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 34555.07 лева без ДДС.
На второ място "ТЕМПЛАР 7" ЕООД, с предложена цена в размер на 34230.61 лева без ДДС.