"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1921
№ търг EТ00425
Първа дата 14.10.2019 12:00
Втора дата 15.10.2019 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 30066.80 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ00425 от 14.10.2019 12:00 е прекратена на 11.10.2019 15:59 на основание Заповед № 326/11.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
 
Данни за дървесина
Обект № 1921
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 139.19 куб.м.
Средна 11.06 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 113.75 куб.м.
Дърва за огрев 392.97 куб.м.
Общо 656.97 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 24.09.2019 14:51
Документация - 24.09.2019 14:51
Протокол - 11.10.2019 15:49
Заповед за прекратяване - 11.10.2019 15:49