"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2258-2 E
№ търг EТ02167
Първа дата 30.03.2022 12:00
Втора дата 31.03.2022 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 10929.89 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2258-2 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 0 куб.м.
Средна 48.68 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 93.69 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 142.37 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 21.04.2022 13:39
Заповед - 06.04.2022 09:03
Заповед за определяне на купувач - 30.03.2022 16:39
Протокол - 30.03.2022 16:39
Документация - 11.03.2022 14:01
Заповед за откриване - 11.03.2022 14:01
 
Резултати
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 30385.29 лева без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 30275.99 лева без ДДС.