"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 6МФ-20
№ търг EТ00456
Първа дата 06.12.2019 08:30
Втора дата 09.12.2019 08:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 16530.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 6МФ-20
Дървесен вид Бялбор
Едра 135 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 157.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 13:51
Документация - 11.11.2019 13:52
Протокол - 06.12.2019 09:47
Заповед за определяне на купувач - 06.12.2019 09:48
Договор и приложения - 23.12.2019 15:58
 
Резултати
На първо място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 16530.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "НИК-МАН-63 - НИКОЛАЙ МАНДРАДЖИЕВ", с предложена цена в размер на 16530.00 лева без ДДС.