"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2013
№ търг EТ00432
Първа дата 20.11.2019 12:00
Втора дата 21.11.2019 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 115533.04 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2013
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук
Едра 1117.96 куб.м.
Средна 120.26 куб.м.
Дребна 5.30 куб.м.
ОЗМ 515.01 куб.м.
Дърва за огрев 318.02 куб.м.
Общо 2076.55 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 01.11.2019 18:02
Документация - 01.11.2019 18:02
Протокол - 22.11.2019 11:46
Заповед за определяне на купувач - 22.11.2019 11:46
Договор и приложения - 23.12.2019 08:27
 
Резултати
На първо място "ТРАНС - ВАНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 117843.70 лева без ДДС.
На второ място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 115533.04 лева без ДДС.