"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2309
№ търг EТ02703
Първа дата 30.11.2022 14:00
Втора дата 01.12.2022 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 25815.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2309
Дървесен вид Бялбор, Бук, Акация
Едра 37 куб.м.
Средна 147 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 61 куб.м.
Общо 249.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 06.01.2023 09:38
Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 15:50
Протокол - 30.11.2022 15:50
Заповед за откриване - 10.11.2022 13:37
Документация - 10.11.2022 13:37
 
Резултати
На първо място "СУНАЙ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 25815.00 лева без ДДС.
На второ място "ДАВИДОВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 25815.00 лева без ДДС.