"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2319
№ търг EТ03680
Първа дата 21.06.2023 14:00
Втора дата 22.06.2023 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 52096.12 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ03680 от 21.06.2023 14:00 е прекратена на 20.06.2023 16:45 на основание Съгласно Заповед №З-26-185/20.06.2023 г. на Директора на ТП ДГС Смолян
 
Данни за дървесина
Обект № 2319
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 76.70 куб.м.
Средна 164.85 куб.м.
Дребна 15.02 куб.м.
ОЗМ 117.04 куб.м.
Дърва за огрев 224.98 куб.м.
Общо 598.59 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за прекратяване - 20.06.2023 16:44
Протокол - 20.06.2023 16:44
Документация - 01.06.2023 10:21
Заповед за откриване - 01.06.2023 10:21