"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2219-1
№ търг EТ04401
Първа дата 10.10.2023 10:00
Втора дата 11.10.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 11217.21 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ04401 от 10.10.2023 10:00 е прекратена на 09.10.2023 13:47 на основание Заповед №З-14-432/09.10.2023г. на Директора на ТП ДГС Михалково.
 
Данни за дървесина
Обект № 2219-1
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 55.95 куб.м.
Средна 0.80 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 56.75 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед - 09.10.2023 13:46
Заповед за прекратяване - 09.10.2023 13:46
Протокол - 09.10.2023 13:46
Заповед за изменение - 27.09.2023 12:03
Заповед за откриване - 19.09.2023 14:42
Документация - 19.09.2023 14:42