"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2219-1
№ търг EТ04401
Първа дата 10.10.2023 10:00
Втора дата 11.10.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 11217.21 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2219-1
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 55.95 куб.м.
Средна 0.80 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 56.75 куб.м.
 
Документация към процедурата
Михалково 2219-1 Заповед З-14-401.pdf - 19.09.2023 14:42
Михалково 2219-1 Документация.rar - 19.09.2023 14:42