"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2209-1е
№ търг EТ01840
Първа дата 10.12.2021 15:30
Втора дата 13.12.2021 15:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 38825.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2209-1е
Дървесен вид Бялбор
Едра 317 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 317.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 25.01.2022 08:32
Протокол - 13.12.2021 13:49
Заповед за определяне на купувач - 13.12.2021 13:49
Заповед за откриване - 22.11.2021 10:33
Документация - 22.11.2021 10:33
 
Резултати
На първо място "СМАРТ ПРОДЪКШЪН" ЕООД, с предложена цена в размер на 93568.25 лева без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 93568.25 лева без ДДС.