"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2408мт-1е
№ търг EТ04994
Първа дата 15.12.2023 11:00
Втора дата 18.12.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 62888.50 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2408мт-1е
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 212.61 куб.м.
Средна 189.68 куб.м.
Дребна 8.05 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0.29 куб.м.
Общо 410.63 куб.м.
 
Документация към процедурата
Алабак 2408мт-1е Заповед З-03-901.pdf - 20.11.2023 15:04
Алабак 2408мт-1е Документация.rar - 20.11.2023 15:04