"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2402MT
№ търг EТ05047
Първа дата 18.12.2023 09:30
Втора дата 19.12.2023 09:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 85478.25 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2402MT
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика
Едра 364.79 куб.м.
Средна 47.22 куб.м.
Дребна 0.93 куб.м.
ОЗМ 71 куб.м.
Дърва за огрев 26.12 куб.м.
Общо 510.06 куб.м.
 
Документация към процедурата
Чепино 2402МТ Заповед З-35-737.pdf - 21.11.2023 11:51
Чепино 2402МТ Документация.rar - 21.11.2023 11:51