"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1923
№ търг EТ00427
Първа дата 14.10.2019 16:00
Втора дата 15.10.2019 16:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 22729.79 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ00427 от 14.10.2019 16:00 е прекратена на 11.10.2019 16:00 на основание Заповед № 328/11.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
 
Данни за дървесина
Обект № 1923
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика
Едра 70.09 куб.м.
Средна 8.33 куб.м.
Дребна 0.14 куб.м.
ОЗМ 65.94 куб.м.
Дърва за огрев 375.55 куб.м.
Общо 520.05 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 24.09.2019 14:56
Документация - 24.09.2019 14:56
Протокол - 11.10.2019 15:50
Заповед за прекратяване - 11.10.2019 15:50