"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2226 Е
№ търг EТ02063
Първа дата 16.03.2022 10:30
Втора дата 17.03.2022 10:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 82707.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2226 Е
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 447 куб.м.
Средна 67 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 241 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 761.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 21.04.2022 13:34
Заповед за определяне на купувач - 16.03.2022 16:10
Протокол - 16.03.2022 16:10
Заповед за откриване - 22.02.2022 13:25
Документация - 22.02.2022 13:25
 
Резултати
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 245639.79 лева без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 245639.79 лева без ДДС.