"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2348
№ търг EТ04371
Първа дата 10.10.2023 10:00
Втора дата 11.10.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 16364.21 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2348
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 127.15 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 127.15 куб.м.
 
Документация към процедурата
Родопи 2348 Документация.rar - 13.09.2023 13:19
Родопи 2348 Заповед З-22-645.pdf - 13.09.2023 13:19