"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-9С
№ търг EТ04384
Първа дата 06.10.2023 11:00
Втора дата 09.10.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 34966.25 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ04384 от 06.10.2023 11:00 е прекратена на 05.10.2023 13:39 на основание Заповед №З-07-484/05.10.2023г. на Директора на ТП ДГС Борино.
 
Данни за дървесина
Обект № 2308-9С
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 174.44 куб.м.
Средна 11.75 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 18.50 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 204.69 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед - 05.10.2023 13:38
Заповед за прекратяване - 05.10.2023 13:38
Протокол - 05.10.2023 13:38
Заповед за откриване - 18.09.2023 09:47
Документация - 18.09.2023 09:47