"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-9С
№ търг EТ04384
Първа дата 06.10.2023 11:00
Втора дата 09.10.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 34966.25 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2308-9С
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 174.44 куб.м.
Средна 11.75 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 18.50 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 204.69 куб.м.
 
Документация към процедурата
Борино 2308-9С Заповед З-07-437.pdf - 18.09.2023 09:47
Борино 2308-9С Документация.rar - 18.09.2023 09:47