"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2160
№ търг EТ01528
Първа дата 17.08.2021 13:00
Втора дата 18.08.2021 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 90405.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2160
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 611 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 269 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 933.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Документация - 23.07.2021 14:13
Заповед за откриване - 23.07.2021 14:13
Протокол - 18.08.2021 13:56
Заповед за определяне на купувач - 18.08.2021 13:57
Договор и приложения - 07.09.2021 15:44
 
Резултати
На първо място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 173577.60 лева без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 173577.60 лева без ДДС.