"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2313
№ търг EТ03078
Първа дата 05.01.2023 14:30
Втора дата 06.01.2023 14:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 312175.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2313
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1397 куб.м.
Средна 85 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 382 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1868.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 26.01.2023 11:50
Заповед за определяне на купувач - 06.01.2023 11:45
Протокол - 06.01.2023 11:45
Заповед за откриване - 15.12.2022 09:48
Документация - 15.12.2022 09:48
 
Резултати
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 596254.25 лева без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 593132.50 лева без ДДС.