"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2227-1 E
№ търг EТ02433
Първа дата 18.08.2022 10:00
Втора дата 19.08.2022 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 38898.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2227-1 E
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 193 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 298.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 01.09.2022 13:55
Заповед - 18.08.2022 16:43
Заповед за определяне на купувач - 18.08.2022 16:43
Протокол - 18.08.2022 16:43
Заповед за откриване - 27.07.2022 16:02
Документация - 27.07.2022 16:02
 
Резултати
На първо място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 88298.46 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 87909.48 лева без ДДС.