"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2112
№ търг EТ01512
Първа дата 22.06.2021 10:00
Втора дата 23.06.2021 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 1932.38 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2112
Дървесен вид Топола
Едра 30 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 2 куб.м.
Общо 40.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Документация - 02.06.2021 14:22
Заповед за откриване - 02.06.2021 14:22