"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2303-1
№ търг EТ02672
Първа дата 29.11.2022 10:00
Втора дата 30.11.2022 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 75845.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2303-1
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 302 куб.м.
Средна 254 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 556.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 03.01.2023 14:54
Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 15:52
Протокол - 29.11.2022 15:51
Заповед за откриване - 10.11.2022 13:40
Документация - 10.11.2022 13:40
 
Резултати
На първо място "БАЛКАН ЛЕС - 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 76603.45 лева без ДДС.
На второ място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 75845.00 лева без ДДС.