"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2390
№ търг EТ05017
Първа дата 15.12.2023 11:30
Втора дата 18.12.2023 11:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 27603.80 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2390
Дървесен вид Смърч
Едра 110.79 куб.м.
Средна 2.81 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 33.13 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 146.73 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 04.01.2024 13:53
Заповед - 15.12.2023 13:11
Заповед за определяне на купувач - 15.12.2023 13:11
Протокол - 15.12.2023 13:11
Заповед за откриване - 21.11.2023 10:39
Документация - 21.11.2023 10:39
 
Резултати
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 32848.56 лева без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 32848.56 лева без ДДС.