"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2390
№ търг EТ05017
Първа дата 15.12.2023 11:30
Втора дата 18.12.2023 11:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 27603.80 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2390
Дървесен вид Смърч
Едра 110.79 куб.м.
Средна 2.81 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 33.13 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 146.73 куб.м.
 
Документация към процедурата
Родопи 2390 Заповед З-22-926.pdf - 21.11.2023 10:39
Родопи 2390 Документация.rar - 21.11.2023 10:39