"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2228 Е
№ търг EТ02065
Първа дата 16.03.2022 12:30
Втора дата 17.03.2022 12:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 43552.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2228 Е
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 221 куб.м.
Средна 48 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 143 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 416.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 21.04.2022 13:35
Заповед за определяне на купувач - 16.03.2022 16:48
Протокол - 16.03.2022 16:48
Заповед за откриване - 22.02.2022 13:26
Документация - 22.02.2022 13:26
 
Резултати
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 127171.84 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "АНГЕЛ СТАНКОВ", с предложена цена в размер на 127171.84 лева без ДДС.