"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2362
№ търг EТ04394
Първа дата 11.10.2023 11:00
Втора дата 12.10.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 26314.08 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2362
Дървесен вид Смърч
Едра 96.82 куб.м.
Средна 11.23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 37.27 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 145.32 куб.м.
 
Документация към процедурата
Родопи 2362 Заповед З-22-675.pdf - 19.09.2023 14:47
Родопи 2362 Документация.rar - 19.09.2023 14:47