"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2396 E
№ търг EТ04392
Първа дата 11.10.2023 09:00
Втора дата 12.10.2023 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 16146.16 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ04392 от 11.10.2023 09:00 е прекратена на 10.10.2023 11:25 на основание Заповед №З-21-666/10.10.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
 
Данни за дървесина
Обект № 2396 E
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 91.76 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4.72 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 96.48 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед - 10.10.2023 11:25
Заповед за прекратяване - 10.10.2023 11:25
Протокол - 10.10.2023 11:25
Заповед за откриване - 19.09.2023 14:42
Документация - 19.09.2023 14:42