"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2284 E
№ търг EТ02448
Първа дата 19.08.2022 15:00
Втора дата 22.08.2022 15:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 11699.22 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2284 E
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 44.51 куб.м.
Средна 37.44 куб.м.
Дребна 1.56 куб.м.
ОЗМ 19.49 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 103.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 19.09.2022 08:47
Заповед - 22.08.2022 09:53
Заповед за определяне на купувач - 22.08.2022 09:53
Протокол - 22.08.2022 09:53
Заповед за изменение - 02.08.2022 11:16
Документация - 01.08.2022 16:14
Заповед за откриване - 01.08.2022 16:14
 
Резултати
На първо място "АСТРА - ГХ" ООД, с предложена цена в размер на 23515.21 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 23398.22 лева без ДДС.