"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2269 E
№ търг EТ02273
Първа дата 27.05.2022 10:00
Втора дата 30.05.2022 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 18660.20 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2269 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 102.86 куб.м.
Средна 3.5 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 37.99 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 144.35 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 05.07.2022 14:33
Договор и приложения - 13.06.2022 09:04
Заповед - 27.05.2022 16:18
Заповед за определяне на купувач - 27.05.2022 16:09
Протокол - 27.05.2022 16:09
Заповед за откриване - 09.05.2022 14:16
Документация - 09.05.2022 14:16
 
Резултати
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 46836.80 лева без ДДС.
На второ място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 46650.20 лева без ДДС.