"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2211Е
№ търг EТ01844
Първа дата 14.12.2021 15:30
Втора дата 15.12.2021 15:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 54362.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2211Е
Дървесен вид Бялбор
Едра 345 куб.м.
Средна 66 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 89 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 502.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:03
Договор и приложения - 21.01.2022 14:58
Протокол - 15.12.2021 14:21
Заповед за определяне на купувач - 15.12.2021 14:21
Заповед за откриване - 26.11.2021 19:01
Документация - 26.11.2021 19:01
 
Резултати
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 132099.66 лева без ДДС.
На второ място "СМАРТ ПРОДЪКШЪН" ЕООД, с предложена цена в размер на 131012.42 лева без ДДС.