"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2304MT
№ търг EТ02699
Първа дата 30.11.2022 09:30
Втора дата 01.12.2022 09:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 74965.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2304MT
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб
Едра 159 куб.м.
Средна 425 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 79 куб.м.
Общо 670.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 06.01.2023 09:38
Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 15:51
Протокол - 30.11.2022 15:51
Заповед за откриване - 10.11.2022 13:37
Документация - 10.11.2022 13:37
 
Резултати
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 151429.30 лева без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 149930.00 лева без ДДС.