"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2397 E
№ търг EТ04393
Първа дата 11.10.2023 10:00
Втора дата 12.10.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 5212.57 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2397 E
Дървесен вид Бук
Едра 24.91 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 14.62 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 39.53 куб.м.
 
Документация към процедурата
Ракитово 2397 Е Заповед З-21-595.pdf - 19.09.2023 14:42
Ракитово 2397 Е Документация.rar - 19.09.2023 14:42