"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 11-20
№ търг EТ00461
Първа дата 09.12.2019 08:00
Втора дата 10.12.2019 08:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 25550.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 11-20
Дървесен вид Бялбор
Едра 144 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 38 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 301.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 14:01
Документация - 11.11.2019 14:01
Протокол - 09.12.2019 15:18
Заповед за определяне на купувач - 09.12.2019 15:18
Договор и приложения - 27.12.2019 08:55
 
Резултати
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 29127.00 лева без ДДС.
На второ място "ТМ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 28871.50 лева без ДДС.