"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2301-1 МТ
№ търг EТ02670
Първа дата 29.11.2022 08:00
Втора дата 30.11.2022 08:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 144670.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2301-1 МТ
Дървесен вид Черенбор
Едра 862 куб.м.
Средна 94 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 160 куб.м.
Общо 1116.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 03.01.2023 14:53
Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 14:37
Протокол - 29.11.2022 14:37
Заповед за откриване - 10.11.2022 13:39
Документация - 10.11.2022 13:39
 
Резултати
На първо място "ДАВИДОВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 144670.00 лева без ДДС.