"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2225 Е
№ търг EТ02226
Първа дата 19.04.2022 11:00
Втора дата 20.04.2022 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 61457.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2225 Е
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 279 куб.м.
Средна 230 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 142 куб.м.
Общо 662.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 27.05.2022 11:37
Заповед за определяне на купувач - 19.04.2022 16:09
Протокол - 19.04.2022 16:09
Заповед за откриване - 01.04.2022 11:31
Документация - 01.04.2022 11:31
 
Резултати
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 184371.00 лева без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 184371.00 лева без ДДС.