"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2001
№ търг EТ00433
Първа дата 26.11.2019 09:00
Втора дата 27.11.2019 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 149771.52 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2001
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 1051.92 куб.м.
Средна 56.36 куб.м.
Дребна 2.32 куб.м.
ОЗМ 371.49 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1482.09 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за изменение - 06.11.2019 13:37
Документация - 06.11.2019 13:37
Протокол - 26.11.2019 15:58
Заповед за определяне на купувач - 26.11.2019 15:58
Договор и приложения - 19.12.2019 14:38
 
Резултати
На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 151269.24 лева без ДДС.
На второ място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 149771.52 лева без ДДС.